Therapeutisch Proces

 • Er worden minstens 2 therapieën gegeven in minstens 2 verschillende disciplines.
 • Enkel complexe ontwikkelingsproblematieken worden toegelaten.
 • Nederlands is de omgangstaal van het kind en liefst zijn
  ouders.
 • Ouders dienen voldoende betrokken te zijn tijdens de therapie en
  kunnen zelf gedeeltelijk instaan voor het vervoer.
 • Wekelijks 3 à 4 uren therapie.
 • Therapieën vinden zowel tijdens als na de schooluren plaats.
 • Tijdens de vakantie werken wij door. Er moet voldoende aanwezigheid kunnen gegarandeerd worden.
 • De therapeuten bespreken in team regelmatig de evolutie van het kind.
 • Er wordt intens samengewerkt met de school, het CLB en andere instanties.
 • We vragen een engagement van de ouders bij het revalidatieproces.