Onderzoek

Onderzoeksvoorwaarden

 • Het kind is in regel met de ziekteverzekering
 • We zijn een Nederlandstalig revalidatiecentrum voor kinderen die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs
 • Het aanmeldingsprobleem moet multidisciplinair zijn. 
 • In het bezit zijn van een verwijsbrief van een arts (eventueel van het CLB), geldigheid zes maanden

Verloop van de onderzoeken

Na een telefonische aanmelding vindt er een inschrijfgesprek plaats. Mee te brengen bij dit gesprek: een verwijsbrief van een arts die een multidisciplinair onderzoek aanbeveelt én 3 vignetten van de mutualiteit. Na de inschrijving volgen (naargelang de wachtlijst) de onderzoeken.

 • Intake bij de kinderspsychiater en de sociale dienst
 • Intelligentie onderzoek
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Logopedisch onderzoek
 • Rekenonderzoek
 • Onderzoek naar aandacht en concentratie (TEA-Ch, vragenlijsten)
 • Onderzoek naar autisme (A-DOS, ADI-R, vragenlijsten)
 • Motorisch en psychomotorisch onderzoek

Na een teamoverleg volgt het adviesgesprek bij de kinderpsychiater