Doorverwijzing

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor multidisciplinaire revalidatie. Het RIZIV stelt criteria voorop waaraan onze revalidanten moeten voldoen. Indien we niet kunnen starten, trachten we gepast door te verwijzen naar instanties (privétherapeuten, CGG…), die een geschikter antwoord zijn, op de noden van het kind en zijn omgeving.