Doelgroepen

Multidisciplinaire revalidatie richt zich tot kinderen met één van de volgende pathologieën:

 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (o.a. autisme, autismespectrumstoornis)
 •  Hyperkinetische stoornissen (o.a. ADHD)
 •  Complexe mentale functiestoornis o.a gekenmerkt door een totaal intelligentiequotiënt van minder dan 70
 • Ernstige gedragsstoornis
 • Complexe ontwikkelingsstoornis met stoornissen in minstens 2 van de volgende domeinen:
   1. taal en/of schoolse vaardigheden
   2. motoriek
   3. aandacht en/of  geheugen
   4. psychosociale gedrag
   5. auditieve of visuele perceptie
   6. visuospatieel functioneren