Algemeen

Centrum voor ambulante multidisciplinaire diagnose en behandeling van complexe ontwikkelingsstoornissen.
VZW C.A.R. Brussel

Erkend door het VAZG onder nr. 953.104.18
Erkend door het Vlaams Agentschap voor sociale
integratie van personen met een handicap
rekeningnummer: KB 435-8031121-86

 

Het centrum beschikt over een multidisciplinair en gespecialiseerd team en richt zich op kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis van 3 tot 18 jaar.

Vanuit een integrale visie “lichaam, geest en taal” wordt er getracht om kinderen aansluiting te laten krijgen bij hun alledaagse werkelijkheid (school, gezin, maatschappelijke contexten).

Via een transdisciplinaire ambulante revalidatie (diagnostiek en behandeling) wordt getracht een optimale integratie van de patiënten in hun contexten te bevorderen en te vrijwaren.

Centraal binnen het therapeutisch proces, staat het betrekken van verschillende instanties in het ontwikkelingsproces van de patiënt. De verantwoordelijkheid van de ouders en het versterken van de ouderlijke functie in het ontwikkelingsproces staan zeer centraal.

Deze hulpverlening gebeurt in nauwe samenwerking met school, CLB en andere relevante instanties.